11. Minimalizacja emisji NOx w procesie spalania węgla

Minimizing NOx emission in the coal combustion process
 Jolanta Ziaja, Janusz Lichota
elektrownia, kocioł fluidalny, kocioł pyłowy, SNCR, redukcja emisji tlenków azotu
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł pokazuje porównanie osiągniętych wyników redukcji emisji tlenków azotu NOx metodami pierwotnymi i SNCR. Ograniczenia metod pierwotnych omówiono na przykładzie kotła OP-650 zmodernizowanego około 2000 r. Osiągano wówczas około 450 mg/um3 . Ze względu na nowe normy UE zmniejszające dopuszczalną emisję tlenków azotu do 150 mg/um3 znaczenia nabierają metody SNCR. Pokazano wyniki obniżenia emisji tlenków azotu z kotła OE700 z wykorzystaniem mocznika. Zastosowanie testowanej technologii pozwala na spełnienie nowej normy