9. Odzysk niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin bloku energetycznego węglowego

Waste heat recovery from exhaust flue gases in coal-fired power plant
 Krzysztof Polko
blok węglowy, wymiennik ciepła, spaliny, węgiel brunatny, węgiel kamienny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono algorytm obliczeń bloku energetycznego węglowego z układem odzysku ciepła odpadowego spalin metodą pośrednią. Obliczenia wykonano dla dwóch paliw: węgla kamiennego i brunatnego. Zbadano wpływ zainstalowania układu odzysku ciepła odpadowego spalin na wzrost mocy oraz sprawności bloku referencyjnego o mocy 900 MW. Wyniki pokazały, że zastosowanie układu odzysku ciepła odpadowego spalin poprawia sprawność bloku: dla węgla kamiennego o 1,57 %, a dla węgla brunatnego o 2,4%.