8. Analiza systemów klimatyzacji dla różnych typów hoteli

Analysis of air conditioning systems for different types of hotels
 Anna Grudzień, Artur Rusowicz, Maciej Leszczyński
hotele, systemy klimatyzacji, zużycie energii
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W pracy przedstawiono systemy klimatyzacji w obiektach hotelowych, analizę zużycia przez nie energii oraz porównanie tego zużycia w hotelach różnej klasy, różnej wielkości i wyposażonych w różne systemy klimatyzacyjne.