4. Grid parity technologii OZE w Polsce

Grid parity of RES technologies in Poland
 Jnausz Sowiński
energia elektryczna, ekonomika, OZE, grid parity
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Wyzwania związane z ograniczeniem niekorzystnego wpływu energetyki na środowisko kreują dyskusję o kluczowych remediach, prowadząc do budowy długoterminowej wizji rozwoju energetyki. Uruchomienie niezbędnych działań wymaga czytelnych sygnałów cenowych płynących z rynku energii w Polsce. Systemy wsparcia w sposób kluczowy wpływają na efektywność ekonomiczną wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Duża część źródeł OZE charakteryzuje się ponadto niestabilnością generacji energii elektrycznej, spowodowanej warunkami pogodowymi. W tym kontekście ważnym elementem analizy są koszty magazynowania energii i inne sposoby zapewnienia rezerwowania OZE. Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej ma prowadzić do odpowiedzi na pytanie o tzw. grid parity (socket parity) technologii OZE. W artykule przedstawiono analizę wykorzystującą również wyniki własnych obliczeń kosztu wytwarzania energii elektrycznej dla wybranych technologii OZE, tzn. fotowoltaiki oraz farmy wiatrowej.