3. Przebiegi czasowe zużycia prądu przez urządzenia gospodarstwa domowego

Time courses of electricity consumption by household appliances
 Arkadiusz Kępa
zużycie energii elektrycznej, smart grid, sterowanie popytem
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Zmiany we współczesnym świecie są coraz szybsze. Również w Polsce, w najbliższych latach, zmiany w systemie elektroenergetycznym zostaną zauważone przez „zwykłego” odbiorcę. Nie będzie to jedynie wzrost ceny. Ambitne plany Unii Europejskiej bycia wśród liderów rozwoju gospodarczego przy jednocześnie minimalnym negatywnym wpływie ekologicznym na środowisko naturalne wymagają dużych zmian w podstawowej gałęzi gospodarki – wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej. Odpowiedzią na wyzwania przyszłości ma być m.in. sieć inteligentna. Jej pełna implementacja to dla odbiorcy końcowego zmiany iście rewolucyjne – oczekuje się jego dużo większego zaangażowania a nie tylko biernego poboru energii. W niniejszym artykule obok omówienia zmian czekających system elektroenergetyczny, przedstawiono przebiegi czasowe poboru energii elektrycznej przez wybrane urządzenia gospodarstwa domowego. Ich znajomość powinna być punktem wyjścia do optymalizacji/minimalizacji opłat za zużytą energię, zwłaszcza gdyby taryfy dynamiczne w przyszłości zostały wprowadzone.