5. Modele wymiany danych w zarządzaniu siecią nn spełniające wymogi Smart Grid

Data exchange models for low-voltage network management fulfilling smart grid requirements
 Robert Jędrychowski, Klara Sereja
Smart Grid, SCADA, IEC 62351, SSiN
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Zmiany zachodzące w elektroenergetyce są zauważalne we wszystkich rodzajach sieci elektroenergetycznych. Dotyczą one również sieci niskiego napięcia, które – dzięki nowym technologiom wykonania i szerszemu wykorzystaniu automatyki i urządzeń pomiarowych – stają się coraz bardziej niezawodne, a także coraz bardziej obserwowalne. W sieciach tych, traktowanych dotychczas jako sieci dystrybuujące energię elektryczną od stacji SN/nn do odbiorców, pojawiają się instalacje prosumenckie, zasobniki energii czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które mogą powodować zmianę kierunku przepływu energii oraz wpływać na wartości wielkości elektrycznych w sieci. Tak istotne zmiany na poziomie sieci niskiego napięcia wymuszają konieczność monitorowania jej parametrów elektrycznych lub nawet ingerowania w pracę instalacji prosumenckich w celu zagwarantowania poprawnego funkcjonowania całego systemu. Aby skutecznie kontrolować pracę sieci, konieczna jest komunikacja z układami rozliczeniowymi oraz sterownikami instalacji prosumenckich. W artykule przedstawiono modele systemów akwizycji danych, które odpowiadałyby nowym wyzwaniom związanym z aktywnym sterowaniem siecią nn.