12. Badanie podstawowych charakterystyk ogniw paliwowych typu PEM

Testing basic characteristics of PEM fuel cell
 Kamil Parfianowicz
ogniwo paliwowe, tlen, wodór, czysta energia
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule opisano podstawy teoretyczne budowy i zasady działania ogniw paliwowych ze szczególnym uwzględnieniem ogniw typu PEM. Następnie przedstawiono opis stanowiska oraz wyniki badań ogniwa paliwowego firmy Horizon, których celem było wykreślenie podstawowych jego charakterystyk. Analizie podano pojedyncze ogniwo pod różnymi wartościami obciążenia, jak również ułożono prosty stos ogniw paliwowych połączony szeregowo i równolegle. Wyznaczono charakterystyki mocy w funkcji czasu oraz charakterystyki prądowo-napięciowe. Przed każdym pomiarem wykonano elektrolizę wody demineralizowanej a analizie podano jej czas oraz poziomy gazów zarówno przed jak i po obciążeniu ogniwa.