9. Koncepcja instalacji energetycznego zagospodarowania biogazu dla dużych składowisk odpadów

Concept of installation to energy utilisation of biogas from large landfills
 Bartosz Ciupek, Rafał Urbaniak, Jarosław Bartoszewicz
składowisko odpadów, biogaz, energetyczne zagospodarowanie odpadów
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono koncepcję wykonania instalacji energetycznego zagospodarowania biogazu dla dużych składowisk odpadów. Kompletny projekt powstał w oparciu o analizę istniejących obiektów oraz doświadczenie autorów opracowania. Dokładna analiza zagadnień związanych z pracą maszyn energetycznych funkcjonujących w układach termicznej utylizacji biogazu, pozwoliła na przedstawienie propozycji wykorzystania powstałej w trakcie procesu energii cieplnej nie tylko do funkcji grzewczo-bytowych. Zebrane dane zestawiono w jednolity opis niezbędnych instalacji i urządzeń towarzyszących układom utylizacji gazu wysypiskowego.