8. Zagrożenia i wyzwania dla krajowej sieci przesyłowej

Threats and challenges for national transmission network
 Waldemar Dołęga
sieć przesyłowa, rozwój, zagrożenie, wyzwanie
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą krajowej sieci przesyłowej w aspekcie zagrożeń i wyzwań. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci przesyłowej. Omówiono zagrożenia dotyczące funkcjonowania krajowej sieci przesyłowej. Przedstawiono wyzwania jakie stoją przed operatorem systemu przesyłowego. Dotyczą one głównie sfery inwestycyjnej i obszaru dotyczącego przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych. Wyzwania te wynikają z krajowych uregulowań prawnych, które są niewłaściwe i wprowadzają wiele barier prawnych i administracyjnych skutecznie ograniczających szybkość i efektywność procesu inwestycyjnego.