7. Problemy wykonywania audytów energetycznych w obiektach przemysłowych

Problems of performing energy audits in industrial facilities
 Paweł Bućko, Izabela Sadowska
zarządzanie energią, audyt energetyczny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule zestawiono informacje obejmujące ramy prawne wykonania audytów energetycznych w zakładach przemysłowych. Opisano główne założenia dokumentów formalnych, a także zinterpretowano kluczowe fragmenty. Odniesiono zapisy prawa do rzeczywistych możliwości ich zastosowania. Zamiarem autorów było, aby zamieszczone uwagi wskazywały najważniejsze problemy wykonywania audytów przemysłowych, z którymi spotyka się audytor. Dotyczy to zarówno procedury, metodyki, jak i możliwości ich skutecznej realizacji w typowych uwarunkowaniach krajowych.