6. Produkcja chłodu z ciepła sieciowego

Cooling production from district heating system
 Michał Twaruszka
systemy ciepłownicze, systemy klimatyzacyjne, akumulator ciepła, ziębiarki sorpcyjne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule zaprezentowano potencjał stosowania/zastąpienia chłodziarek sprężarkowych urządzeniami sorpcyjnymi. Agregaty wody lodowej do swego napędu używałyby ciepło z istniejącego rozbudowanego systemu ciepłowniczego z możliwą akumulacją ciepła w akumulatorze. Utrzymanie odpowiednich warunków chłodniczych w budynkach przemysłowych, halach, magazynach pozwala prowadzić procesy produkcyjnej bez niepotrzebnych przerw i strat. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło sieciowe w lecie jest istotnym problemem dzisiejszych elektrociepłowni. Bloki ciepłownicze mają problemy z produkcją energii elektrycznej w okresie letnim ze względu na zmniejszone w tym czasie zapotrzebowanie odbiorców na ciepło. Sieci ciepłownicze pracują wówczas w niedociążeniu, co znacząco zmniejsza opłacalność procesu produkcyjnego Zastosowanie chłodziarek sorpcyjnych pozwoliłoby na zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania i dystrybucji ciepła sieciowego poprzez znaczące zwiększenie zapotrzebowania na energię z sieci cieplnej w lecie. Przyszłościowo układu sorpcyjne znajdą swe zastosowanie hybrydowe klastrach energii tworzących sieci 4 generacji. Systemy te, integrując i łącząc mniejsze jednostki, pozwalają na koordynację pracy sieci cieplnej, elektroenergetycznej, chłodniczej i gazowej oraz wykorzystują odnawialne źródła energii.