1. Perspektywy rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z gazu ziemnego w Polsce

Natural gas electricity generation development perspectives in Poland
 Bolesław Zaporowski
gaz ziemny, technologie kogeneracyjne, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule omówiono stan żródeł wytwórczych energii elektrycznej opalanych gazem w Polsce. Przedstawiono zasoby, wydobycie oraz zużycie gazu ziemnego na świecie i w Polsce. Scharakteryzowano międzynarodowy rynek gazu ziemnego. Scharakteryzowano perspektywiczne technologie kogeneracyjne wytwarzania energii elektrycznej z gazu ziemnego. Dla wybranych do analizy technologii kogeneracyjnych opalanych gazem ziemnym wyznaczono wielkości charakteryzujące ich efektywność energetyczną takie jak: sprawność wytwarzania energii elektrycnej w skojarzeniu, sprawność wytwarzania ciepła w skojarzeniu oraz oszczędność energii pierwotnej, a także jednostkową emisję CO2 i jednostkowe, zdyskontowane na 2018 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej. Wyznaczono również prognozowane wielkości charakteryzujące udział gazu ziemnego w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce do 2035 roku i 2050 roku. Wyniki obliczeń i analiz przedstawiono w tablicach i na rysunku.