10. Wyniki optymalizacji pracy elektrociepłowni

Results of CHP optimization
 Janusz Lichota, Przemysław Kołodziejak
maksymalizacja zysku, elektrociepłownia, model rynku
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Jest to czwarty z artykułów opisujących kompleksowo sposób optymalizacji ekonomicznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni gazowo-parowej. Niniejszy artykuł zawiera wyniki optymalizacji ekonomicznej elektrociepłowni w Siedlcach. Opisuje on zmiany jakie zaszły w budowie źródła oraz uzyskane wyniki finansowe.