2. Potencjał terminalu LNG w Świnoujściu w aspekcie redystrybucji LNG do celów transportu morskiego

The potential of the LNG terminal in Świnoujście in the aspect of LNG redistribution for the purposes of sea transport
 Andrzej Adamkiewicz, Anna Anczykowska
terminal LNG w Świnoujściu, bunkrowanie, redystrybucja LNG, zbiornikowiec
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono przyczyny i uwarunkowania, ekologiczne i prawne wykorzystania LNG w transporcie morskim. Oceniono stan obecnej floty jednostek zasilanych skroplonym gazem ziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem basenów Morza Północnego i Bałtyckiego. Przeanalizowano ruch statków na akwenie Południowego Bałtyku w kontekście wykorzystania terminalu LNG w Świnoujściu. Oceniono perspektywy rozwoju terminalu LNG w Świnoujściu jako redystrybutora skroplonego gazu ziemnego w aspekcie bunkrowania jednostek zasilanych LNG.