13. Powłoki natryskiwane plazmowo dla potrzeb gospodarki cieplnej

Coatings sprayed by plasma for industrial needs
 Sławomir Morel, Wojciech Małek
powłoki, przewodność cieplna, efektywność energetyczna, trwałość eksploatacyjna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule scharakteryzowano plazmę stosowaną do natryskiwania powłok, wyszczególniono zalety i wady plazmowego natrysku. Dokonano ogólnej charakterystyki najczęściej stosowanych materiałów powłokowych i wyszczególniono ważniejsze właściwości powłok – decydujące o ich przydatności dla potrzeb przemysłu i gospodarki cieplnej. Przytoczono wybrane przykłady eksploatacji urządzeń pracujących z natryskanymi powłokami zamieszczając osiągnięte efekty oddziaływania powłok na wzrost trwałości i efektywności pracy cieplnej w hutach i innych zakładach produkcyjnych.