11. Analiza techniczna i elementarna wybranych rodzajów biomasy oraz węgla kamiennego

Technical and elementary analysis selected types of biomass and coal
 Jan C. Stępień, Antoni Salij, Krzysztof Psuj
biomasa, węgiel kamienny, parametry energetyczne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono analizę parametrów energetycznych różnych rodzajów biomasy oraz węgla kamiennego spalanych w kotłach elektrowni cieplnych. Obliczenia zostały wykonane na podstawie serii pomiarów o licznościach prób po kilkaset realizacji dla każdego rodzaju analizowanego paliwa. Tak obszerny zakres pomiarów i wykonanej analizy pozwala na zastosowanie wyników w innych opracowaniach dotyczących problemów spalania biomasy oraz współspalania jej z energetycznym węglem kamiennym.