8. Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia

Assessment of PV generation impacts on voltage regulation effectivity in LV network systems
 Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Sylwester Adamek, Klara Sereja
mikrogeneracja, regulacja napięcia
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Rozwój energetyki prosumenckiej oraz pojawienie się nowych urządzeń, takich jak inwertery dla instalacji PV w sieci nn, stwarza nowe wyzwania oraz możliwości techniczne. Coraz większa liczba instalacji PV, z jednej strony prowadzi do pojawienia się w sieci niskiego napięcia zjawisk występujących do tej pory w sieciach wyższych napięć, a z drugiej wymusza stosowanie bardziej rozbudowanych metod kontroli nad jej pracą. Zjawiska, powodujące zmiany rozpływów mocy oraz pogorszenie parametrów jakości energii, które stwarzają potencjalne zagrożenia dla urządzeń pracujących w sieci, zmuszają operatora do podjęcia działań zaradczych. Może to być kontrola pracy tych fragmentów sieci, w których zainstalowano dużą liczbę mikroźródeł o relatywnie dużej mocy oraz stosowanie dodatkowych metod regulacji ich pracy. Źródło energii, współpracujące z siecią może łagodzić lub potęgować zagrożenia spowodowane nadmierną generacją lub dużymi obciążeniami występującymi okresowo. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wpływu regulacji mocy czynnej i biernej na pracę sieci nn oraz pokazanie wpływu różnych metod regulacji na wartość napięcia w wybranych węzłach sieci.