6. Funkcja celu elektrociepłowni i jej ograniczenia

Optimisation objective function of CHP and its constraints
 Janusz Lichota, Przemysław Kołodziejak
maksymalizacja zysku, elektrociepłownia, model rynku
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Jest to trzeci z artykułów opisujących kompleksowo sposób optymalizacji ekonomicznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni gazowo-parowej. Niniejszy artykuł opisuje funkcję celu – maksymalizację zysku netto. Kolejny artykuł będzie zawierał wyniki optymalizacji elektrociepłowni w Siedlcach.