5. Budynek centralnego laboratorium wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych

Building a central laboratory of implementations Lublin Technology - possibility of effective integration of different energy technologies
 Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka
fotowoltaika, kogeneracja, efektywność ekonomiczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono możliwość rozbudowy w dużym obiekcie Politechniki Lubelskiej instalacji PV oraz agregatu ko generacyjnego. Wskazano na warunki opłacalności tego przedsięwzięcia inwestycyjnego przy różnych systemach finansowania poprzez udział własny, dotację i kredyt. Wskazano na potrzebę objęcia tak określonych instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne, dedykowanym systemem wsparcia.