12. Regulacja MiFID II i jej wpływ na działalność podmiotów z sektora energetycznego

MiFID II and its impact on conducting business by entities from the energy sector
 Kinga Dziennik-Marciniak, Adrian Rycerski
Towarowe instrumenty pochodne, instrument finansowy, energia, energetyka
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
MiFID I był wiązany w większości z firmami inwestycyjnymi, instytucjami kredytowymi oraz świadczeniem usług inwestycyjnych. Od 3 stycznia 2018 roku MiFID II rozszerza katalog instrumentów finansowych i znacząco zawęża listę wyłączeń. W rezultacie spółki energetyczne zawierające transakcje odnoszące się do uprawnień do emisji oraz towarowych kontraktów pochodnych, w tym odnoszących się do energii i gazu, mogą być objęte postanowieniami MiFID II. Artykuł opisuje kiedy wskazane powyżej kontrakty są uznawane za instrumenty finansowe w rozumieniu MiFID II oraz co należy zrobić, aby skorzystać z wyłączenia dotyczącego działalności dodatkowej. Co najważniejsze, nawet jeśli niektóre spółki energetyczne skorzystają z wyłączenia, MiFID II nakłada na nie nowe obowiązki dotyczące limitów pozycji w towarowych kontraktach pochodnych.