11. Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru

Security of data exchange in supervisory control systems
 Robert Jędrychowski, Klara Sereja
SCADA, IEC 61850, IEC 62351, SSiN, Smart Grid
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Rozwój automatyki oraz metod zarządzania pracą sieci elektroenergetycznych stawia nowe wyzwania związane z bezpiecznym przetwarzaniem informacji. Automatyzacja zarządzania obiektami elektroenergetycznymi oraz rozwój urządzeń cyfrowych sprawiają, że wzrasta ilość danych wymienianych pomiędzy urządzeniami, systemami sterującymi pracą obiektów oraz centrami nadzoru. Naturalną konsekwencją jest więc zaostrzenie wymagań co do zachowania reguł bezpiecznej wymiany danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, jak również pomiędzy systemem i człowiekiem. Artykuł ma na celu zaprezentowanie nowych wymogów związanych z normalizacją wymiany danych pomiędzy elementami systemu elektroenergetycznego, automatyką systemową i obiektową oraz systemami informatycznymi z nimi współpracującymi. Omówione zostaną podstawowe wymagania ujęte w standardzie IEC 62351 oraz ich korelacja z normami IEC 60870- 5, IEC 60870-6, DNP3, IEC 61850 specyfikującymi modelowanie elementów systemu i metody komunikacji pomiędzy tymi elementami. W artykule przedstawiony zostanie stan obecny normalizacji na świecie i w Polsce.