10. Symulacje numeryczne spalania biomasy w pętli chemicznej

Numerical simulations of biomass combustion in chemical looping system
 Anna Żyłka, Jarosław Krzywański, Tomasz Czakiert, Kamil Idziak, Marcin Sosnowski, Karolina Grabowska, Wojciech Nowak
symulacje numeryczne, pętla chemiczna, ilmenit, biomasa, CeSFaMB
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W pracy zaprezentowano model procesu fluidalnego spalania biomasy w pętli chemicznej. Symulacje wykonano za pomocą symulatora CeSFaMB umożliwiającego modelowanie procesu konwersji paliw w pęcherzowej i cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Cechą charakterystyczną technologii spalania w pętli chemicznej (CLC) jest zastosowanie stałych nośników tlenu, które poddawane są naprzemiennym procesom utleniania w reaktorze powietrznym i redukcji w reaktorze paliwowym. W omawianej pracy nośnikiem tlenu jest ilmenit. W artykule zaprezentowano badania modelowe wpływu prędkości gazu w reaktorze paliwowym na podstawowe parametry pracy analizowanego układu CLC podczas spalania biomasy (zrębki drzewne). Opracowany 1.5D model zwalidowano w oparciu o wyniki z eksperymentu przeprowadzonego na stanowisku badawczym do fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej (FB-CLC-SF), znajdującego się w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej.