7. Badania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z żelem krzemionkowym i wodą jako parą czynników roboczych

Performance investigation of adsorption based chiller with silica gel - water as working pair
 Adam Szelągowski, Andrzej Grzebielec
chłodnictwo, klimatyzacja, adsorpcja
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Wykorzystanie do napędu źródeł ciepła o relatywnie niskiej temperaturze sprawia, że adsorpcyjne urządzenia chłodnicze coraz częściej są brane pod uwagę w zastosowaniach klimatyzacji i chłodnictwa. W artykule opisano zasadę działania adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych oraz przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z dwoma złożami, w którym zastosowanym czynnikiem chłodniczym jest woda a adsorbentem żel krzemionkowy. Stanowisko eksperymentalne, na którym przeprowadzono badania składa się z dwóch cylindrycznych adsorberów, skraplacza, parownika, przepływowego podgrzewacza oleju zastosowanego jako medium grzewcze oraz dwóch chłodnic oleju. Dla badanego urządzenia uzyskany współczynnik efektywności chłodniczej urządzenia (EER) wynosi 0,18 i natomiast wyznaczona jednostkowa moc chłodnicza (SPC) równa jest 196 W / kg adsorbentu.