6. Małe turbiny parowe dla energetyki rozproszonej – uwarunkowania techniczno-ekonomiczne

Small steam turbines for distributed power generation - technical and economic conditions
 Kryłłowicz Władysław, Kantyka Krzysztof
turbiny parowe, konstrukcja turbin, badania eksperymentalne, analiza techniczno-ekonomiczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł dotyczy zagadnienia możliwości i opłacalności produkcji w kraju małych turbin dla energetyki rozproszonej. Opisane są dwie zrealizowane konstrukcje małych turbin parowych o mocach 50 i 165 kW (odpowiednio turbina kondensacyjna i turbina przeciwprężna). Ponadto omówiono wyniki badań prowadzonych na stoisku turbiny modelowej TM1 -3, a dotyczących charakterystyk zewnętrznych stopni modelowych małych turbin akcyjnych dla różnych wariantów konstrukcyjnych: koła wirnikowe z bandażami lub bez. Przeprowadzono uproszczoną analizę kosztów produkcji turbin w zależności od mocy na wale (w zakresie do 250 kW). Poruszono zagadnienie cen i dostępności armatury dla turbin małej mocy.