1. Polska sytuacja w aspekcie unijnej strategii energetycznej do 2020 roku
  Jan Popczyk
 2. Racjonalizacja zużycia energii jako element zintegrowanej polityki Unii Europejskiej w zakresie energii oraz zmian klimatu
  Janusz Chojnowski
 3. Problemy automatyzacji małej elektrowni wodnej
  Mieczysław Kozak
 4. Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem
  Janusz Kotowicz, Tomasz Iluk
 5. Algorytm obliczeniowy systemu wspomagającego podejmowanie decyzji przez operatorów systemów dystrybucyjnych w stanach awaryjnych
  Sylwester Filipiak
 6. Optymalizacja kosztów pracy systemów klimatyzacyjnych w budynkach z wykorzystaniem inteligentnych algorytmów
  Mariusz Nowak
 7. Efektywność ekonomiczna mechanizmów rynkowych i regulacyjnych w energetyce
  Mirosław Duda