1. Światowe zasoby surowców energetycznych – wniosek dla Polski
  Eugeniusz Mokrzycki, Roman Ney, Jakub Siemek
 2. Kierunki wzrostu sprawności współczesnych bloków energetycznych
  Tadeusz Chmielniak, Henryk Łukowicz, Andrzej Kochaniewicz
 3. Ilościowe miary ryzyka układów bloku energetycznego
  Andrzej Rusin, Adam Wojaczek
 4. Ocena procesów uruchamiania bloków energetycznych z uwzględnieniem kosztów eksploatacji
  Gerard Kosman
 5. Wspomaganie decyzji remontowych maszyn i urządzeń energetycznych za pomocą analizy niezawodności
  Andrzej Rusin, Adam Wojaczek
 6. Model cieplno-przepływowy przegrzewacza pary w kotle energetycznym
  Wacław Wojnar, Marek Pronobis
 7. Ocena możliwości zwiększenia początkowych parametrów pary dla nadkrytycznego bloku energetycznego
  Wojciech Kosman
 8. Sprzężony model obiegu cieplnego i układu wody chłodzącej dla siłowni na parametry nadkrytyczne
  Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, Sebastian Rulik
 9. Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce
  Andrzej Reński
 10. Równoległe współspalanie biomasy w nadkrytycznym bloku węglowym – część I
  Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela
 11. Integracja instalacji wychwytu CO2 z kondensacyjnymi blokami energetycznymi
  Tadeusz Chmielniak, Gerard Kosman, Henryk Łukowicz
 12. Selektywna redukcja katalityczna (SCR) tlenków azotu w regeneracyjnym obrotowym podgrzewaczu powietrza
  Marek Kałużyński, Marek Pronobis, Andrzej W. Walewski, Robert Wejkowski, Wacław Wojnar
 13. Rynek ciepła w otoczeniu innych rynków i urzędowej regulacji
  Janusz Buchoski, Henryk Kaproń