1. Możliwości stymulacyjne ustawy o biopaliwach – konieczne zmiany
  Jan Norwisz, Przemysław Fima, Piotr Palimąka
 2. Polityka energetyczna Polski w latach 1980-2005
  Aleksandra Łakomiak
 3. Planowanie gospodarki energetycznej w gminie
  Halina Rechul
 4. Weryfikacja statycznych, wielowyjściowych modeli urządzeń i układów
  Rafał Szafran
 5. Analiza porównawcza wybranych układów z turbiną gazową małej mocy
  Janusz Kotowicz, Katarzyna Bełch
 6. System przetwarzania informacji zintegrowanej
  Artur Popko
 7. Buisness inteligence  w energetyce – mity i fakty
  Sebastian Sokołowski
 8. Model otoczenia klienta na rynku energii
  Grzegorz Stankiewicz
 9. Wygodniej, lepiej, efektywniej – contact center zapewnia przewagę na rynku
  Wojciech Glapa