1. Gaz ziemny paliwem XXI wieku - fakty i dylematy
  Stanisław Rychlicki, Jakub Siemek
 2. Wpływ technologii na konkurencyjność lokalnych rynków energii - zagadnienia wybrane
  Waldemar Kamrat, Andrzej Augusiak
 3. Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku energii -  analiza przypadku
  Paweł Bućko
 4. Warunki techniczne opłacalności systemów kogeneracyjnych
  Ryszard Śnieżyk
 5. Analiza możliwości modernizacji układu  istniejącej elektrociepłowni przy wykorzystaniu bloku gazowo parowego
  Andrzej Reński
 6. Zróżnicowanie sektora ciepłowniczego a efektywność jego przedsiębiorstw
  Paweł Bogusławaski, Agnieszka Szypulska, Agnieszka Wróbel
 7. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej
  Janusz Chojnowski
 8. Wpływ wzrostu cen paliw na cenę ciepła i stan zakładów ciepłowniczych w Polsce
  Jóżef Szymczyk
 9. Metoda egzekwowania mocy zamówionej odbiorców ciepła
  Ryszard Śnieżyk
 10. Maksymalizacja wykorzystania ciepła w instalacjach ciepłej wody użytkowej
  Mariusz Adamski
 11. Nowa ustawa o biopaliwach już podpisana, za późno na zmiany?
  Jan Norwisz
 12. Test signals for NOx emission identification of coal boiler
  Janusz Lichota, Jerzy Sąsiadek
 13. Zagadnienia omawiane na XII konferencji Rynek Ciepła
  Henryk Kaproń
 14. Finnfacts Press Tour Finland 12 15 November 2006
  Danuta Kaproń