1. Analiza realizacji programu rządowego - Polityka dla przemysłu gazu ziemnego
  Józef Szymczyk
 2. Segmentacja odbiorców energii elektrycznej rozliczanych w grupach taryfowych
  Grzegorz Matejko, Piotr Kacejko
 3. Koncepcja obliczeń technicznych i ekonomicznych dla potrzeb lokalnych rynków energii
  Dariusz Baczyński
 4. Optymalizacja rozwoju i modernizacji terenowych sieci dystrybucyjnych
  Sylwester Filipiak
 5. Rozproszone elektrownie gazowe w systemie elektroenergetycznym
  Paweł Bućko
 6. Rozwój sieci CNG jako czynnik kreowania popytu
  Piotr Dniestrzański, Andrzej Kardasz, Ryszard Michałowski
 7. Nadbudowa bloków parowych o parametrach nadkrytycznych turbinami gazowymi
  Janusz Kotowicz
 8. A Controller Based on Artificial Neutral Networks
  Janusz Lichota