1. Uwagi o strategiach zapobiegania zmianom klimatycznym
  Jacek Malko
 2. Energy Efficiency Policy in the European Union
  Tadeusz Skoczkowski
 3. Reliability Issues in Electric Power Systems with Distributed Generation
  Józef Paska
 4. Techniczne i ekonomiczne skutki zawodności transformatorów rozdzielczych
  Andrzej Stobiecki
 5. Ocena efektywności pracy hybrydowej elektrowni z ORC zasilanej parą wodną z kotła opalanego biomasą
  Władysław Nowak, Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Andrzej A. Stachel
 6. Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach parowych oraz gazowo-parowych
  Bolesław Zaporowski
 7. Wpływ zmian obciążeń elektrociepłowni gazowo-parowej na charakterystyki termodynamiczne
  Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela
 8. Efektywność biomasy jako paliwa energetycznego
  Franciszek Strzelczyk, Andrzej Wawszczak
 9. Zmiany struktury zapotrzebowania na nośniki energii przy wykorzystaniu ciepła odpadowego i energii odnawialnych
  Jan C. Stępień
 10. Geometria procesu dostawy ciepła do budynku
  Janusz Lichota