1. Uwarunkowania wymiany energii elektrycznej na rynku Unii Europejskiej
  Tomasz Motowidlak
 2. Konkurencja w dostawie regulacyjnych usług systemowych
  Paweł Bućko
 3. Optymalizacja pracy elektrociepłowni w warunkach ograniczonej konkurencji
  Piotr Jasiński, Henryk Kaproń
 4. Optymalizacja termodynamiczna i ekonomiczna elektrowni gazowo-parowej z wykorzystaniem algorytmów genetycznych
  Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela
 5. Sterowanie turbiną gazową na rynku energii elektrycznej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
  Janusz Lichota
 6. Koncepcja algorytmu minimalizującego zużycie paliwa pierwotnego w bloku gazowo-parowym
  Michał Wydra
 7. Możliwości wykorzystania organicznego obiegu Rankine’a dla odzysku ciepła z procesów technologicznych
  Zbigniew Połecki
 8. Energetyczne wykorzystanie biomasy
  Agnieszka Kaczmarek