Artykuły - pełne wersje

Tytułsortuj malejąco Cena
Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin Rynek116/12 6.00PLN
Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin REC2014/14 6.00PLN
Wyznaczanie przewodności cieplnej złącz w wiązkach stalowych prętów kwadratowych na podstawie pomiarów w aparacie płytowym Rynek115/14 6.00PLN
Wyznaczanie sprawności spalania kotła za pomocą metody pośredniej z wykorzystaniem tzw Wzorów Siegerta REC2012/18 6.00PLN
Wyznaczanie straty promieniowania kotła wodnego z wykorzystaniem techniki termowizyjnej REC2013/6 6.00PLN
Wyznaczanie temperatury rur w grodziowym przegrzewaczu pary w kotle fluidalnym Rynek93/10 6.00PLN
Wyznaczanie wymaganej mocy źródła ciepła na potrzeby diagnostyki cieplnej budynku mieszkalnego Rynek102/11 6.00PLN
Wyznaczenie maksymalnej sprawności obiegu zeroemisyjnej turbiny gazowo-parowej RG2013/8 6.00PLN
Wyznaczenie sprawności diabatycznych instalacji CAES RG2015/6 6.00PLN
Wyznaczenie sprawności diabatycznych instalacji CAES Rynek119/7 6.00PLN
Wyższe harmoniczne napięć w sieci przesyłowej – uwarunkowania formalno-prawne a aspekty techniczne Rynek111/7 6.00PLN
Wyzwania dla Polski w świetle nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej Rynek113/1 6.00PLN
Wyzwania regulacyjne związane z możliwością poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce Rynek101/10 6.00PLN
Wzrost sprawności turbiny gazowej przez zastosowanie idei Szewalskiego Rynek100/11 6.00PLN
Właściwości termokinetyczne węgla brunatnego w procesie suszenia fluidalnego REC2011/8 6.00PLN
Własności niezawodnościowe głównych urządzeń przesyłowych sieci średniego napięcia ZET2012/4 6.00PLN
Zagadnienia doboru parametrów części parowej układu gazowo-parowego typu Combined Cycle Rynek101/16 6.00PLN
Zagadnienie brykietowania osadów ściekowych z węglem kamiennym REC2014/9 6.00PLN
Zagadnienie brykietowania węgla kamiennego koksowego REC2013/11 6.00PLN
Zagadnienie brykietowania węgla kamiennego koksowego Rynek111/17 6.00PLN
Zagadnienie zagospodarowania pylistego węgla drzewnego REC2015/10 6.00PLN
Zagadnienie zagospodarowania pylistego węgla drzewnego Rynek121/16 6.00PLN
Zagospodarowanie ciepła odpadowego z biogazowych agregatów kogeneracyjnych w oczyszczalni ścieków Rynek125/4 6.00PLN
Zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne w strategii energetycznej Dolnego Śląska Rynek95/6 6.00PLN
Zagrożenia i wyzwania dla krajowej sieci przesyłowej Rynek138/8 6.00PLN
Zapotrzebowanie na energię do układu suszenia węgla brunatnego Rynek92/20 6.00PLN
Zapotrzebowanie na energię dwustopniowego membranowego układu separacji CO2 ze spalin bloku energetycznego Rynek91/9 6.00PLN
Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym Rynek142/11 6.00PLN
Zarządzanie energią w gminie w aspekcie realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego ZET2012/8 6.00PLN
Zarządzanie energią w mikrosystemach elektroenergetycznych ZET2012/6 6.00PLN
Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? Rynek122/6 6.00PLN
Zarządzanie na etapie podejmowania decyzji projektami inwestycji proekologicznych w elektrowniach Rynek92/2 6.00PLN
Zarządzanie rozwojem OZE w gminie ZET2012/7 6.00PLN
Zarządzanie Strategiczne w przedsiębiorstwach energetycznych REC2012/1 6.00PLN
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym w zagrożeniowych stanach pracy – wprowadzenie ciągłych miar ryzyka do oceny układu niespełniającego kryterium N-1 Rynek123/2 6.00PLN
Zarządzanie wymianą energii w inteligentnym sąsiedztwie- model biznesowy Rynek122/3 6.00PLN
Zarządzanie zasobami informatycznymi w firmie Rynek110/3 6.00PLN
Zastosowania układów mikrokogeneracji gazowej w budynkach Rynek112/9 6.00PLN
Zastosowania w budynkach biurowych chłodziarek absorpcyjnych zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego z akumulatorem ciepła w źródle Rynek111/15 6.00PLN
Zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cząstek w procesie uczenia sztucznej sieci neuronowej w prognozowaniu krótkoterminowym Rynek89/9 6.00PLN
Zastosowanie filtrów koalescencyjnych do separacji układów gaz-ciecz w instalacji oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania paliw stałych Rynek125/ 6.00PLN
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania ilości i rozmieszczenia łączników sterowanych zdalnie Rynek96/7 6.00PLN
Zastosowanie metody składowych ortogonalnych do wyznaczania charakterystyk Bodego i Nyquista członów stosowanych w automatyce Rynek120/14 6.00PLN
Zastosowanie mikro-wentylatora do recyrkulacji gazów anodowych w tlenkowym ogniwie paliwowym REC2012/27 6.00PLN
Zastosowanie odzysku energii odpadowej w układzie energetycznym zbiornikowca LNG z ponownym skraplaniem gazu Rynek120/8 6.00PLN
Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru w bilansach cieplnych REC2012/30 6.00PLN
Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru w bilansach cieplnych kotła odzyskowego Rynek120/4 6.00PLN
Zastosowanie rozproszonych systemów czasu rzeczywistego do sterowania i monitoringu urządzeń w przemyśle energetycznym Rynek104/6 6.00PLN
Zastosowanie sieci neuronowych do oceny krytycznej wilgoci w procesie suszenia Rynek139/13 6.00PLN
Zastosowanie teorii szarych systemów do prognozy porównania pozyskiwania i zużycia energii pierwotnej w Polsce Rynek125/2 6.00PLN

Strony