Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych w warunkach krajowych ZET2012/5 6.00PLN
Zarządzanie energią w mikrosystemach elektroenergetycznych ZET2012/6 6.00PLN
Zarządzanie rozwojem OZE w gminie ZET2012/7 6.00PLN
Zarządzanie energią w gminie w aspekcie realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego ZET2012/8 6.00PLN
Porównanie zastosowań geostatystycznych metod symulacyjnych w przestrzennym prognozowaniu obciążeń w sieci elektroenergetycznej i Internet ZET2012/9 6.00PLN
Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w sieciach teleinformatycznych wykorzystujących protokół IPv6 ZET2012/10 6.00PLN
Plany rozwojowe sektora teleinformatyki na obszarze działania PSE-PÓŁNOC S.A ZET2012/11 6.00PLN
Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej ZET2012/12 6.00PLN
Factors of renewable energy resources’ development at a commune level ZET2012/13 6.00PLN
Metodyka analizy scenariuszowej rozwoju elektrowni systemowych ZET2012/14 6.00PLN
Forecasting short-term Russian export coal prices ZET2012/15 6.00PLN
Transient states of hybrid wind-gas power plant in distribution network ZET2012/16 6.00PLN
Determinanty tworzenia subregionów gospodarowania odpadami a zarządzanie energią pozyskaną w procesie ich termicznego przekształcania ZET2012/17 6.00PLN
Badania własności separacji CO2 membrany kapilarnej polimerowej ZET2012/18 6.00PLN
Rynki energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych Rynek98/1 6.00PLN
Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego, część I - wymagania i założenia Rynek98/2 6.00PLN
Optymalizacja sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną Rynek98/3 6.00PLN
Aspekty techniczne i ekonomiczne wykorzystania farm wiatrowych dla realizacji usług pomocniczych Rynek98/4 6.00PLN
Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną Rynek98/5 6.00PLN
Sieci teleinformatyczne przeznaczone do zarządzania dystrybucją energii elektrycznej Rynek98/6 6.00PLN
Technologie informatyczne w operacyjnych procesach decyzyjnych na rynku mikrogridów Rynek98/7 6.00PLN
Dekompozycja modeli matematycznych systemów elektroenergetycznych na potrzeby cyfrowych symulatorów pracujących w czasie rzeczywistym w aspekcie dokładności obliczeń Rynek98/8 6.00PLN
Wykorzystanie modelu rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych do prognozy cen na rynku dnia następnego Rynek98/9 6.00PLN
Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych Rynek98/10 6.00PLN
Ocena infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Rynek98/11 6.00PLN
Ocena skutków technicznych i ekonomicznych awarii terenowych linii napowietrznych średniego napięcia Rynek98/12 6.00PLN
Wpływ redukcji strat handlowych na sprawność rozdziału energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych Rynek98/13 6.00PLN
Ochrona danych w inteligentnych systemach elektroenergetycznych na przykładzie ZIGBEE Rynek98/14 6.00PLN
Metody optymalnego sterowania falownika przy jego pracy na sieć autonomiczną Rynek98/15 6.00PLN
Diagnostyka elektrycznej instalacji oświetleniowej źródłem oszczędności energii Rynek98/16 6.00PLN
Potencjał oszczędności energii elektrycznej u odbiorcy komunalnego Rynek98/17 6.00PLN
Wpływ systemu zasilania w energię budynku mieszkalnego na jego charakterystykę energetyczną Rynek98/18 6.00PLN
Zmiany struktury finansowania przedsiębiorstw w sekcji energii, gazu i wody w okresie spowolnienia gospodarczego Rynek98/19 6.00PLN
Wpływ dyrektyw unijnych na opodatkowanie podatkiem akcyzowym energii elektrycznej w Polsce Rynek98/20 6.00PLN
Doświadczenia eksploatacyjne produkcji paliw formowanych z odpadów Rynek98/21 6.00PLN
Polimerowe ogniwo paliwowe - nowe podejście do modelowania Rynek98/22 6.00PLN
Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne – status obecny i perspektywa rozwoju Rynek98/23 6.00PLN
Off-design analysis of MCFC hybrid system Rynek98/24 6.00PLN
Power augmentation of PGE Gorzow’s gas turbine by steam injection – thermodynamic overview Rynek98/25 6.00PLN
Energy market as a virtual organisation and communication-oriented smartgrid Rynek98/26 6.00PLN
Management method of last mile communication networks in smart grid systems Rynek98/27 6.00PLN
Smart distribution grids importance in smart grids development Rynek98/28 6.00PLN
Koszty prac rozwojowych w elektrociepłowni REC2011/32 6.00PLN
Ile ciepła latem potrzebuje EC Wrocław? REC2011/30 6.00PLN
Instalacje suszenia węgla brunatnego na świecie REC2011/1 6.00PLN
Badania suszenia węgla brunatnego w suszarce obrotowej REC2011/2 6.00PLN
Układ suszenia węgla brunatnego z zastosowaniem pompy ciepła REC2011/3 6.00PLN
Badania procesu suszenia węgla prowadzonego metodą „impinging jet” REC2011/4 6.00PLN
Stanowisko do badań suszenia węgla metodą podciśnieniową REC2011/5 6.00PLN
Instalacja pomiarowa wielkości procesowych w fluidalnej suszarce węgla brunatnego REC2011/6 6.00PLN

Strony