Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na zużycie energii elektrycznej w Polsce Rynek133/2 6.00PLN
Results of the use of a new design thermometer for measuring the transient temperature of superheated steam in the boiler Rynek133/13 6.00PLN
Utylizacja popiołów lotnych w niskokosztowe sorbenty Rynek133/12 6.00PLN
Jak kształtują się opłaty za zużycie energii biernej według polskiego systemu rozliczeń? Rynek133/1 6.00PLN
Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznym Rynek133/4 6.00PLN
CHP plant thermal power increase options Rynek133/14 6.00PLN
Optymalizacja lokalizacji pomiarów w redundantnym systemie pomiarowym procesu konwersji energii – studium przypadku Rynek133/3 6.00PLN
Badania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z żelem krzemionkowym i wodą jako parą czynników roboczych Rynek133/7 6.00PLN
Stan rozwoju technologii spalania tlenowego Rynek133/9 6.00PLN
Efekty energetyczne modernizacji pomp wody chłodzącej Rynek133/8 6.00PLN
Symulacje numeryczne spalania biomasy w pętli chemicznej Rynek133/10 6.00PLN
Małe turbiny parowe dla energetyki rozproszonej – uwarunkowania techniczno-ekonomiczne Rynek133/6 6.00PLN
Powiększenie efektywności energetycznej układów pompowych w elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych Rynek132/4 6.00PLN
Wirtualny punkt przyłączenia użytkownika energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia Rynek132/5 6.00PLN
Techniczne i ekonomiczne aspekty integracji akumulatora ciepła z blokiem energetycznym Rynek132/2 6.00PLN
Analiza możliwości adaptacji skraplacza do roli wymiennika ciepłowniczego Rynek132/1 6.00PLN
Modelowanie procesów cieplno – przepływowych w akumulatorze ciepła z materiałem zmiennofazowym Rynek132/3 6.00PLN
Reciprocating engines as a source of flexibility in a power system Rynek132/13 6.00PLN
Wykorzystanie kawernowych magazynów gazu ziemnego jako wysokopojemnościowych magazynów energii elektrycznej Rynek132/7 6.00PLN
Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (na przykładzie stanu Wyoming) Rynek132/9 6.00PLN
Energy aspect of vertical integration in agriculture Rynek132/15 6.00PLN
Szacowanie zapotrzebowania na gaz ziemny w obszarach inwestycyjnych Rynek132/6 6.00PLN
Analyzing of thermodynamic parameters of 300 MW power plant in four different methods of repowering using Gatecycle software Rynek132/14 6.00PLN
Obowiązek dostępu do gazowej sieci dystrybucyjnej jako podstawowy warunek sprzedaży biometanu z polskich biogazowni rolniczych Rynek132/8 6.00PLN
Wstępne badania automatycznego kotła na pellet pod kątem wymagań normy PN-EN 303-5:2012 Rynek132/12 6.00PLN
Analiza energetyczna i ekonomiczna współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła Rynek132/11 6.00PLN
Wykorzystanie energii z ciepła odpadowego do zasilania sieci czujnikowych Rynek132/10 6.00PLN
Chłodzenie termoakustyczne - model numeryczny urządzenia elementarnego Rynek131/9 6.00PLN
Zmiana struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych w kontekście stosowanych nośników energii Rynek131/4 6.00PLN
Thermal analysis of RT-82 paraffin, hydrated sodium sulphide and 4A zeolite Rynek131/12 6.00PLN
Rola rynku instrumentów finansowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym energii elektrycznej Rynek131/1 6.00PLN
Potencjał techniczny i możliwości wykorzystania biogazu utylizacyjnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Rynek131/8 6.00PLN
Thermographic analysis of losses to the surroundings from the WR-25 stoker boiler Rynek131/14 6.00PLN
Perspektywy energetyki węglowej w Polsce i w świecie Rynek131/2 6.00PLN
Współpraca symulatora złożonej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z zewnętrznymi układami regulacji automatycznej Rynek131/5 6.00PLN
Analiza możliwości wykorzystania zimna odpadowego z procesu regazyfikacji LNG w terminalu Świnoujście Rynek131/7 6.00PLN
Wpływ awarii rurociągów ciepłowniczych na stan izolacji włóknistych Rynek131/10 6.00PLN
Charakterystyki stanów przejściowych silnika Stirlinga z wolnym tłokiem pracującego w układzie mikrokogeneracyjnym Rynek131/6 6.00PLN
Nowe formy przedsiębiorczości energetycznej w strukturze krajowego systemu elektroenergetycznego Rynek131/3 6.00PLN
Wpływ dodatku wielocząsteczkowego polimeru na proces sedymentacji wieloskładnikowej mieszaniny popiołu i żużla z wodą w instalacjach hydraulicznego odpopielania bloków energetycznych Rynek131/11 6.00PLN
Analysis of the combustion process of coal slurry pellets in a circulating fluidized bed Rynek131/13 6.00PLN
Model decyzyjny inwestora OZE w warunkach rynkowych Rynek130/5 6.00PLN
Planowanie rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej zasilanej skroplonym gazem ziemnym lub biogazem Rynek130/10 6.00PLN
Wpływ wprowadzenia ograniczenia generacji wiatrowej na koszty rozruchów elektrowni konwencjonalnych Rynek130/4 6.00PLN
Ewolucja efektywności energetycznej turbinowych napędów parowych współczesnych zbiornikowców LNG Rynek130/9 6.00PLN
Schneider Electric na Hannover Messe 2017 Rynek130/15 6.00PLN
Magazynowanie energii za pośrednictwem sprężonego powietrza Rynek130/7 6.00PLN
Sezonowy zasobnik ciepła dla domu jednorodzinnego Rynek130/8 6.00PLN
Straty energii w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z mikroinstalacjami prosumenckimi Rynek130/6 6.00PLN
Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej Rynek130/3 6.00PLN

Strony