Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytułsortuj malejąco Cena
A simplified approach to determining thermodynamic parameters and performance of a single-shaft gas turbine engine in off-design conditions Rynek118/17 6.00PLN
A split personality? – differences in people's behavior in the field of energy conservation at home and in the workplace Rynek120/16 6.00PLN
Agregacja wolumenu strat energii elektrycznej w transformatorach dla zadanych obszarów i przedziałów czasowych Rynek99/11 6.00PLN
Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rynek106/6 6.00PLN
Aktualne trendy w badaniach nad reakcją strony popytowej oraz możliwości ich implementacji w warunkach krajowych Rynek94/13 6.00PLN
Akumulatory ciepła z przemianą fazową ciało stałe-ciecz Rynek123/8 6.00PLN
Algorytmy wykorzystujące sieci neuronowe do regulacji węzłów ciepłowniczych Rynek91/10 6.00PLN
Allowable Rate of Temperature Changes During Start-up of the Steam Boiler Rynek90/21 0.00PLN
An alternative view at energy efficiency Rynek105/19 6.00PLN
An analysis of temperature distribution and heat transfer in a large-scale CFB boilers Rynek97/22 6.00PLN
An analysis of the use of a Stirling engine in a combined heat and power plant based on biomass gasification Rynek115/19 6.00PLN
An analysis of the use of waste heat from exhaust gases of a brown coal-fired power plant for drying coal Rynek92/25 6.00PLN
An installation for integrated utilisation of coal mine emissions of gas with a high concentration of methane, ventilation air and mine water Rynek101/23 6.00PLN
Analiza zmienności zużycia ciepła w przedszkolu w Białymstoku Rynek108/10 6.00PLN
Analiza awaryjności sieci średniego napięcia wybranych oddziałów OSD Rynek94/16 6.00PLN
Analiza benchmarkingowa w zarządzaniu przedsiębiorstwami energetycznymi Rynek92/10 6.00PLN
Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej Rynek103/3 6.00PLN
Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego Rynek106/18 6.00PLN
Analiza efektów rynkowych połączonych systemów elektroenergetycznych Rynek135/1 6.00PLN
Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową Rynek117/12 6.00PLN
Analiza ekonomiczna rentowności wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w bloku ciepłowniczym klasy BC-100 Rynek108/7 6.00PLN
Analiza ekonomiczna stosowania sprężarkowych pomp ciepła w systemach grzewczych Rynek89/12 6.00PLN
Analiza ekonomiczno – ekologiczna energetycznego wykorzystania wybranych paliw Rynek97/4 6.00PLN
Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku jednorodzinnym Rynek121/12 6.00PLN
Analiza energetyczna i ekonomiczna współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła Rynek132/11 6.00PLN
Analiza energetyczna instalacji wychwytu CO2 z uwzględnieniem pracy przy zmiennym obciążeniu Rynek110/15 6.00PLN
Analiza funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej w okresie wprowadzenia stopni zasilania w 2015 roku Rynek123/1 6.00PLN
Analiza i ocena rozwiązań prawnych w obszarze rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w aspekcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego Rynek92/5 6.00PLN
Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe Rynek113/10 6.00PLN
Analiza ilościowa strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce oraz prawne i rynkowe możliwości ich utylizacji w spalarniach – perspektywa 2020 Rynek124/10 6.00PLN
Analiza integracji nadkrytycznego bloku kogeneracyjnego z membranową instalacją separacji CO2 Rynek116/10 6.00PLN
Analiza jakości napięcia elektrycznego w znowelizowanej normie EN 50160:2010 Rynek101/3 6.00PLN
Analiza jakościowa strat ciepła z powierzchni wody otwartej niecki basenowej w zależności od wybranych czynników atmosferycznych Rynek127/13 6.00PLN
Analiza kosztów i korzyści wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce Rynek124/6 6.00PLN
Analiza location spread w kontekście wyrażanych w mediach oczekiwań stabilności różnicy cen pomiędzy polskim a niemieckim rynkiem gazu Rynek122/14 6.00PLN
Analiza mocy kolektorów słonecznych w korelacji ze średnią miesięczną temperaturą powietrza i długością dnia na przykładzie ciepłowni akademickiej Rynek120/11 6.00PLN
Analiza możliwości adaptacji skraplacza do roli wymiennika ciepłowniczego Rynek132/1 6.00PLN
Analiza możliwości integracji elektrociepłowni na parametry supernadkrytyczne z instalacją wychwytu dwutlenku węgla Rynek107/9 6.00PLN
Analiza możliwości wykorzystania zimna odpadowego z procesu regazyfikacji LNG w terminalu Świnoujście Rynek131/7 6.00PLN
Analiza możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z turbiny gazowej poprzez zastosowanie układu ORC Rynek95/9 6.00PLN
Analiza możliwości zarządzania energią w elektrowniach wiatrowych Rynek92/15 6.00PLN
Analiza nowoczesnych technik chłodzenia turbiny gazowej z zastosowanym spalaniem sekwencyjnym i ich wpływu na pracę elektrowni gazowo - parowej Rynek124/8 6.00PLN
Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi Rynek103/12 6.00PLN
Analiza numeryczna eksploatacji układu skojarzonego z turbiną gazową przy zmiennych parametrach otoczenia Rynek121/8 6.00PLN
Analiza numeryczna pracy ekspandera krzywkowego zasilanego sprężonym powietrzem Rynek137/12 6.00PLN
Analiza obiegów kogeneracyjnych z silnikami tłokowymi i mikroturbinami Rynek121/7 6.00PLN
Analiza opłacalności ekonomicznej mikrobiogazowni rolniczej Rynek127/15 6.00PLN
Analiza opłacalności produkcji energii z mikroinstalacji OZE w budynku mieszkalnym Rynek118/15 6.00PLN
Analiza poboru energii elektrycznej na cele oświetleniowe w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Rynek96/6 6.00PLN
Analiza porównawcza kosztów społecznych składowania i spalania odpadów komunalnych Rynek136/9 6.00PLN

Strony