Artykuły - pełne wersje

sortuj malejąco Cena
Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem RG2015/10 6.00PLN
Bilans energetyczny przerobu odpadów metalurgicznych w plazmie RG2013/14 6.00PLN
Bilansowanie lokalne na rynku energii i możliwości jego wdrożenia w Polsce ZET2016/2 6.00PLN
Błędy w doborze i eksploatacji pomp w układach ciepłowniczych REC2015/11 6.00PLN
Ceny gazu ziemnego dla odbiorców komercyjnych i gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku RG2015/4 6.00PLN
Czynniki rozwoju rynku bioenergii w Polsce i Ukrainie ZET2016/9 6.00PLN
Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe ZET2016/11 6.00PLN
Determinanty tworzenia subregionów gospodarowania odpadami a zarządzanie energią pozyskaną w procesie ich termicznego przekształcania ZET2012/17 6.00PLN
Diagnostyka instalacji wentylacji mechanicznej – podstawowe zadania i czynności REC2012/8 6.00PLN
Dobór optymalnego spadku ciśnienia w gazowych sieciach rozdzielczych RG2012/5 6.00PLN
Dobór optymalnych pod względem ekonomicznym parametrów pracy membranowej tlenowni zintegrowanej z nadkrytycznym blokiem węglowym ZET2015/8 6.00PLN
Dobór strumienia masy wody chłodzącej dla bloku kondensacyjnego przy zmiennym obciążeniu ZET2016/15 6.00PLN
Doświadczenia eksploatacyjne gazowych pomp ciepła zainstalowanych na terenie Górnośląskiej Spółki Gazownictwa RG2011/15 6.00PLN
Doświadczenia eksploatacyjne układu kogeneracyjnego ZANTEC 100 zainstalowanego na terenie Górnośląskiej Spółki Gazownictwa RG2011/16 6.00PLN
Doświadczenia z funkcjonowania hurtowego rynku gazu w Polsce RG2014/3 6.00PLN
Dylematy rozwoju energetyki gazowej w Polsce RG2012/2 6.00PLN
Dynamika akumulacji ciepła kul PCM ZET2013/6 6.00PLN
Dyspozytorskie systemy telekomunikacyjne podziemnego zakładu górniczego ZET2014/8 6.00PLN
Efektywna gospodarka biogazem w oczyszczalni ścieków ZET2013/4 6.00PLN
Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych ZET2014/11 6.00PLN
Efektywność energetyczna miejskich sieci ciepłowniczych REC2011/14 6.00PLN
Efektywność energetyczna systemu zaopatrzenia w energię obiektu szpitalnego REC2011/17 6.00PLN
Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego ZET2014/3 6.00PLN
Ekologiczno-ekonomiczne aspekty produkcji ciepła z różnych paliw i odpadów REC2011/28 6.00PLN
Ekonomiczne aspekty pozyskania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego RG2013/2 6.00PLN
Eksperymentalna weryfikacja wykorzystania termowizji do wyznaczania mocy cieplnej urządzeń grzewczych REC2012/23 6.00PLN
Energetyczne porównanie konwencjonalnych metod suszenia gazu ziemnego oraz prezentacja nowych metod RG2011/11 6.00PLN
Energetyczny aspekt zastosowania wstępnej obróbki paliwa w rozpylaczach silników polskiej floty rybackiej RG2013/11 6.00PLN
Ewolucja zasad zarządzania podziemnymi magazynami gazu w świetle dyrektywy 2009/73/WE i rozporządzenia 715/2009 RG2011/6 6.00PLN
Factors of renewable energy resources’ development at a commune level ZET2012/13 6.00PLN
Forecasting short-term Russian export coal prices ZET2012/15 6.00PLN
Gaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczne Niemiec RG2014/7 6.00PLN
Gaz ziemny z Afryki Północnej RG2011/1 6.00PLN
Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym ZET2016/5 6.00PLN
Ile ciepła latem potrzebuje EC Wrocław? REC2011/30 6.00PLN
Instalacja do termicznej utylizacji osadów ściekowych metodą „K” REC2011/11 6.00PLN
Instalacja integracyjnego zagospodarowania wysokometanowego gazu, powietrza wentylacji i wód dołowych emitowanych z kopalni RG2012/10 6.00PLN
Instalacja pomiarowa wielkości procesowych w fluidalnej suszarce węgla brunatnego REC2011/6 6.00PLN
Instalacja suszenia jako element wstępny termicznego przekształcania osadów ściekowych REC2012/24 6.00PLN
Instalacje suszenia węgla brunatnego na świecie REC2011/1 6.00PLN
Inteligentne zarządzanie zużyciem energii ZET2014/1 6.00PLN
Jak obniżyć koszty ogrzewania domu? REC2012/5 6.00PLN
Jednofazowy kondycjoner energii elektrycznej – topologia beztransformatorowa ZET2011/9 6.00PLN
Komunikacja na lokalnym rynku energii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego ZET2011/1 6.00PLN
Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych w warunkach krajowych ZET2012/5 6.00PLN
Koncepcja energetycznego wykorzystania wywaru gorzelnianego REC2012/25 6.00PLN
Koncepcja programowalnego ogranicznika mocy z wejściem impulsowym ZET2013/1 6.00PLN
Koncepcja wykorzystania fali termoakustycznej w procesie separacji CO2 RG2012/14 6.00PLN
Koszt ogrzewania domu jednorodzinnego wyposażonego w pompę ciepła – wstępne wyniki pomiarów REC2012/4 6.00PLN
Koszty prac rozwojowych w elektrociepłowni REC2011/32 6.00PLN

Strony