ZET2019

RADA PROGRAMOWA

Włodzimierz Bieliński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dariusz Bober, Uniwersytet Rzeszowski
Paweł Bućko, Politechnika Gdańska
Franciszek Buchta, Energy Management and Conservation Agency S.A.
Sławomir Cieślik, Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy
Anna Kamińska-Chuchmała, Politechnika Wrocławska
Robert Jędrychowski, Politechnika Lubelska
Mariusz Kaleta, Politechnika Warszawska
Jacek Kamiński, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Henryk Kaproń, Politechnika Warszawska, Redakcja Rynku Energii
Przemysław Kołodziejak, PGE Energia Ciepła SA
Janusz Kotowicz, Politechnika Śląska
Janusz Lichota, Politechnika Wrocławska
Bożena Matusiak, Uniwersytet Łódzki
Ewa Mieczkowska, IFS
Artur Paździor, Politechnika Lubelska
Zbigniew Plutecki, Politechnika Opolska
Tomasz Popławski, Politechnika Częstochowska
Janusz Sowiński, Politechnika Częstochowska
Jerzy Szkutnik, Politechnika Częstochowska
Witold Szwagrun, CIRE