ZET2018

ORGANIZATORZY

Redakcja Rynku Energii
ITC

Patronat medialny:
cire


MIEJSCE KONFERENCJI

CSW „Energetyk”
ul. Paderewskiego 10
24-140 Nałęczów
tel. 81 50 16 700, fax 81 5014 047
(MAPA DOJAZDU)

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w Nałęczowie w pokojach 1 i 2-osobowych w:
1) CSW „Energetyk”
 ul. Paderewskiego 10
 24-140 Nałęczów
 tel. 81 50 16 700, fax 81 5014 047

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

19 lutego  (poniedziałek)
  13:00 - rejestracja uczestników w biurze konferencji w CSW Energetyk
  14:00 - 16:00 – obiad
  16:30 - 18:30 – grupa dyskusyjna (grupa tematyczna nr 1)
  19:00 – 22:00 – kolacja koleżeńska
20 lutego (wtorek)
  8:00 - 9:00 – śniadanie
  9:15 - 10:30 – otwarcie konferencji i obrady grupy tematycznej nr 2
  10:30 - 11:30 – przerwa kawowa i dyskusje przy posterach (grupa tematyczna 3)
  11:30 - 13:30 – obrady grupy tematycznej nr 2
  13:30 - 14:30 – obiad
  14:30 - 16:30 – spacer z przewodnikiem po Nałęczowie
  18:00 – …… – koncert kameralny
  19:00 – 20:00 – kolacja
  20:00 – 22:30 – wieczorek w Atrium (gry towarzyskie, basen, bufet)
21 lutego (środa) - obrady, dyskusja podsumowujaca, ok. godz. 13.00 zakonczenie konferencji
  8:00 - 9:00 – śniadanie
  9:00 - 11:30 – obrady grupy tematycznej nr 4
  11:30 - 12:00 – podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
  12:00 - 13:00 – obiad

Informujemy, iż uczestnicy ZET 2018 w czasie trwania konferencji będą mogli skorzystać (bezpłatnie) z term nałęczowskich (Atrium w centrum parku).

UCZESTNIKOM KONFERENCJI ZAPEWNIAMY

• zakwaterowanie - 2 noclegi (19/20, 20/21)
• wyżywienie (od obiadu 19 lutego do obiadu 21 lutego)
• komplet materiałów konferencyjnych
• udział w organizowanych imprezach towarzyszących i rekreacji
• dowóz na trasie PKP Nałęczów - CSW Energetyk

TEMATYKA OBRAD:
• zarządzanie energią a regulacje prawne,
• prognozowanie zapotrzebowania na energię,
• efektywność wykorzystania układów kogeneracyjnych,
• wpływ hybrydowych źródeł na pracę systemu elektroenergetycznego,
• wdrożenia inteligentnych sieci,
• modernizacja energetyczna w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
• giełda energii i praw majątkowych,
• zarządzanie wartością spółek elektroenergetycznych,
• systemy kontroli wytwarzania, przesyłu i dostawy energii,
• systemy zapewnienia bezpieczeństwa w elektroenergetyce i gazownictwie,
• systemy informacji przestrzennej w energetyce,
• producenci, dostawcy i odbiorcy na rynku energii,
• integracja systemów informatycznych,
• integracja rynku energii i rynku OZE,
• uwarunkowania powstania i funkcjonowania klastrów energii,
• zasady współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych z konkurującymi spółkami sprzedaży - zachowanie poufności informacji,
• opłaty przesyłowe i dystrybucyjne,
• kompleksowa obsługa odbiorcy mediów energetycznych i innych usług,
• narzędzia wspomagające proces wyboru sprzedawcy energii,
• energetyka obywatelska i magazyny energii,
• electricity market design,
• elektromobilność a zarządzanie energią,
• inteligentne miasta,
• systemy planowania sprzedaży,
• liczniki inteligentne w praktyce i systemy wspomagające zbieranie i przetwarzanie danych pomiarowych,
• wydajność sieci bezprzewodowych,
• automatyzacja i monitorowanie usług ICT,
• finansowanie inwestycji w energetyce,
• systemy controllingowe w przedsiębiorstwach z branży elektroenergetycznej,
• spółki telekomunikacyjne na rynku energii,
• trendy w oświetleniu domowym i przemysłowym.

Możliwe jest też zgłaszanie wystąpień innych niż wyżej wymienione. Prosimy je kierować do organizatora konferencji ZET’18.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenie online: FORMULARZ

Karty uczestnictwa ze zgłoszeniami udziału w konferencji należy przesyłać do dnia 19 stycznia 2018 na adres Redakcji Rynku Energii. Po tym terminie prosimy najpierw skontaktować się z organizatorem.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU FIRM

Firmy, które chciałyby sponsorować konferencję, zamówić reklamę oraz wystąpić podczas konferencji z prezentacją, a także wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z organizatorem w celu ustalenia warunków i planu współpracy.

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

Autorów referatów prosimy o podanie do 20 grudnia 2017 tytułu referatu oraz nadesłanie jego streszczenia. Pełny tekst referatu, należy przesłać do 12 stycznia 2018 na adres Redakcji Rynku Energii. Referaty przesłane w oznaczonym terminie, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w Rynku Energii. Jednocześnie informujemy, że publikacje w „Rynku Energii” są punktowane przez MNiSW.

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

• 1600 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 1 - osobowym,
• 1400 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 2 - osobowym,
• 950 zł + VAT - bez zakwaterowania,
• 600 zł + VAT - opłata za pobyt kierowców,
• 600 zł + VAT - opłata za pobyt osób towarzyszących.
Opłatę z uwzględnieniem 23% podatku VAT, prosimy dokonać do dnia 19 stycznia 2018 r.
na konto:
KAPRINT (ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin),
Bank Pekao SAIII O/Lublin,
nr 53 1240 2382 1111 0000 3895 2340

ADRES DO KORESPONDENCJI
Redakcja Rynku Energii
ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin
tel./fax: 81 526 84 18