8. Potencjał techniczny i możliwości wykorzystania biogazu utylizacyjnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Technical potential and possibilities of use of utilization-biogas on the example of warmińsko-mazurskie voivodeship
 Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski
biogazownie utylizacyjne, energia odnawialna, biogaz, województwo warmińsko-mazurskie
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Ze względu na warunki klimatyczne i znaczną odległość od elektrowni węglowych, w województwie warmińsko- mazurskim obserwuje się częste przerwy w dostawach prądu. Jednym z rozwiązań jest budowa biogazowni utylizacyjnych. Obliczono, że potencjał techniczny biogazu utylizacyjnego wynosi 102,9 mln m3 rocznie. Ilość ta pozwoliłaby pokryć ponad 5,5% zapotrzebowania województwa na energię elektryczną oraz 8,2% zapotrzebowania województwa na ciepło. Wykorzystanie biogazu jako paliwa w samochodach osobowych pozwoliłoby na przejechanie w ciągu roku średnio 904 mln km (biometan) bądź 948 mln km (prąd). Rozwój biogazowni utylizacyjnych i zakładów z nimi związanych spowoduje ożywienie gospodarcze regionu, zwiększając liczbę miejsc pracy w innych sektorach gospodarki.