3. Nowe formy przedsiębiorczości energetycznej w strukturze krajowego systemu elektroenergetycznego

New forms of power initiatives in structure of national power system
 Anna Wronka
klastry energii, spółdzielnie energetyczne, mikrosieci, ustawa OZE
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Praca jest dyskusją nad możliwościami wdrożenia zaprojektowanych w nowelizacji ustawy o OZE struktur energetycznych: klastrów i spółdzielni. Zidentyfikowane zostały obszary ryzyka dla systemu elektroenergetycznego (SEE) wynikającego z nieadekwatności projektowanych przepisów do rzeczywistej konstrukcji rynku energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiona została idea wprowadzenia nowych instytucji do prawa energetycznego nowelizacją ustawy o OZE oraz geneza rozwoju tych struktur zarówno na terenie Polski jak i w Europie. W ramach pracy dokonano również analizy możliwości rozwoju lokalnych systemów zasilania w oparciu o implementowane systemy wsparcia, porównano je z dostępną literaturą wskazującą trendy światowe i wskazano możliwe konsekwencje wprowadzenia nowych form działalności energetycznych do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).