13. Ocena zmian wartości ciepła spalania, wilgotności i zawartości części lotnych w zależności od wieku przyrostów dla biomasy niektórych gatunków drzew szybkorosnących

Assessment of changes in calorific value, moisture and volatile matter depending on age increases biomass of some species of fast-growing trees
 Wiesław Kaniowski, Jacek Sacharczuk, Leszek Kulesza, Karol Sztekler
biomasa, drzewa szybkorosnące, rośliny energetyczne, topola balsamiczna (Populus tacamahaca), topola szara (Populus canescens), ciepło spalania, wartość opałowa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W pracy przedstawiono wyniki badań wartości ciepła spalania, wilgotności oraz zawartości części lotnych dla przyrostów jedno-, dwu- i trzyletnich takich gatunków jak topola balsamiczna (Populus tacamahaca), topola szara (Populus canescens). Jako materiał porównawczy przebadano podobne przyrosty jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior), nienależącego do grupy gatunków szybkorosnących. Wyniki badań wykazały, że najwyższym ciepłem spalania charakteryzują się przyrosty jednoroczne, przy czym zmiana tego parametru jest na tyle niewielka, iż nie stanowi przesłanki do określenia optymalnego momentu zbioru biomasy. Wartości pozostałych dwu parametrów można uznać za praktycznie niezmienne w przedziale wiekowym 1-3 lat.