9. Ewolucja efektywności energetycznej turbinowych napędów parowych współczesnych zbiornikowców LNG

Evolution of energy efficiency of modern lng carrier’s steam turbine propulsion plant
 Andrzej Adamkiewicz, Szymon Grzesiak
układ napędowy, zbiornikowiec LNG, turbina parowa, efektywność energetyczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono rozwój układów napędowych zbiornikowców LNG z turbozespołami parowymi w charakterze silników cieplnych napędu głównego. Pokazano genezę i historię ich zastosowania w światowym transporcie morskim LNG. Przeprowadzono analizę konfiguracji układów energetycznych jednostek tego rodzaju z uwzględnieniem typu układu napędowego, złożoności obiegu termodynamicznego parowych układów turbinowych i modyfikacji realizowanych układów w aspekcie ich efektywności energetycznej. Szczegółowo omówiono rozwiązania współczesnych turbinowych układów parowych, w tym również kombinowanych, pod kątem rozwiązań technicznych zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej układów.