8. Sezonowy zasobnik ciepła dla domu jednorodzinnego

Seasonal heat reservoir for single-family house
 Arkadiusz Kępa
ogrzewanie, sezonowy akumulator ciepła
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Ciepło do celów grzewczych nie musi być o wysokiej temperaturze. Wystarczy kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Mediów o takiej temperaturze (czyli potencjalnych źródeł) jest w naszym otoczeniu dosyć dużo. Wystarczy poszukać chłodni wentylatorowych (nawet tych najmniejszych – przy urządzeniach klimatyzacyjnych), czy kolektorów słonecznych na dachach. Jednocześnie, dzięki lepszej izolacyjności przegród budowlanych, maleje samo zapotrzebowanie na ciepło na cele grzewcze. Naturalną wydaje się pojawiająca myśl – czy można to ciepło gromadzić w okresie gdy mamy jego nadwyżki (bardzo często w okresie letnim) aby wykorzystać je później (najczęściej zimą)? Odpowiedź brzmi – tak. Potrzebny nam jest jedynie sezonowy zasobnik ciepła. Od razu należy zaznaczyć, iż przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest gromadzenie ciepła w skali domu jednorodzinnego, którego dokonać mógłby inwestor indywidualny. W artykule omówiono aktualnie dostępne „na rynku” sposoby magazynowania i przytoczono najprostsze zależności, które pozwolą obliczyć wielkość magazynu ciepła.