7. Magazynowanie energii za pośrednictwem sprężonego powietrza

Cooperation of sources in distributed generation
 Jarosław Milewski, Łukasz Szabłowski, Krzysztof Badyda
magazynowanie energii, CAES, Compressed Air Energy Storage, sprężone powietrze
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono obecny stan technologii magazynowania energii w postaci sprężonego powietrza. W oparciu o odpowiednie modele dynamiczne takich instalacji i symulacje procesów ładowania i rozładowania, przedstawiono możliwe do osiągnięcia efektywności magazynowania energii oraz towarzyszące im różnorakie definicje. Pokazano możliwości współpracy magazynów CAES ze źródłami odnawialnymi takimi jak turbiny wiatrowe czy ogniwa słoneczne, tworzące w ten sposób układy hybrydowe. Na podstawie dostępności kawern, zaproponowano szereg lokalizacji takich magazynów na terenie Polski.