6. Straty energii w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z mikroinstalacjami prosumenckimi

Energy losses in the LV power network with prosumer microinstallations
 Sławomir Cieślik
mikrogeneracja, mikroinstalacje prosumenckie, smart-grid, elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Zaletą generacji rozproszonej w systemach elektroenergetycznych jest zmniejszenie strat energii elektrycznej w tych sieciach. Straty energii w poszczególnych elementach elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną mogą się zmniejszać lub zwiększać. Istnieje graniczny stan pracy sieci, spowodowany głównie pracą jednostek wytwórczych z przewymiarowaną w stosunku do odbiorników mocą, którego osiągnięcie powoduje zwiększenie sumarycznych strat energii. W artykule scharakteryzowano parametry tego granicznego stanu pracy sieci i wykazano, że idea mikroinstalacji prosumenckich pozwala na osiągnięcie wspomnianej wyżej zalety.