4. Wpływ wprowadzenia ograniczenia generacji wiatrowej na koszty rozruchów elektrowni konwencjonalnych

The influence of ancillary services of wind farms on conventional power plants start-up costs
 Michał Połecki
rynek mocy, farmy wiatrowe, energetyka wiatrowa, regulacja systemu elektroenergetycznego
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Rozwój energetyki odnawialnej wysuwa na pierwszy plan problem z utrzymaniem odpowiedniego poziomu rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). W artykule skoncentrowano się na pokazaniu zależności pomiędzy wybranymi kosztami prowadzenia jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) a rozwojem energetyki wiatrowej. Sprawdzono jak wprowadzenie redukcji mocy w farmach wiatrowych (FW) przy różnych granicznych poziomach wpłynie na koszty rozruchów elektrowni konwencjonalnych.