3. Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej

Analysis of the work of wind farm in the context of power quality
 Marek Wancerz, Piotr Miller
odnawialne źródła energii, wskaźniki jakości energii elektrycznej, pomiary
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy ocenić jaki jest wpływ tego obiektu na sieć elektroenergetyczną w analizowanym rejonie. Celem takich opracowań, określanych jako ekspertyzy przyłączeniowe jest ocena możliwości współpracy farmy wiatrowej z siecią oraz skutków jej uruchomienia min. na jakościowe parametry napięcia zasilającego odbiorców. Po wybudowaniu farmy wiatrowej należy zweryfikować rozważania teoretyczne podczas praktycznych pomiarów i testów. Celem artykułu jest określenie wpływu farmy wiatrowej na parametry jakości energii elektrycznej w stanach statycznych i dynamicznych. W celu oceny oddziaływania FW na system elektroenergetyczny autorzy wykonali liczne próby na rzeczywistym obiekcie. Przeprowadzone testy statyczne pozwoliły na ocenę wskaźników jakości zgodnie z obowiązującymi normami. Testy dynamiczne umożliwiły ocenę pracy farmy pod względem sterowania oraz weryfikacji poprawności działania układów regulacji.