ZET2019

Uprzejmie informujemy, że konferencja “Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2019” ,która miała odbyć się w dniach 18-20 lutego br. nie odbędzie się w planowanym terminie i zostaje przeniesiona na 17-19 czerwca (w Nałęczowie). Zgłoszenia udziału i referatów pozostają aktualne. Prosimy o pozostawienie przedpłat, jeśli to jest możliwe. Proces publikacyjny już przesłanych artykułów jest kontynuowany (w Rynku Energii nr 1) i będzie w jego kolejnych wydaniach. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy i wyrażamy nadzieję na spotkanie w czerwcu.

ORGANIZATORZY

Redakcja Rynku Energii

ITC

Patronat medialny:

cire


MIEJSCE KONFERENCJI

CSW „Energetyk”
ul. Paderewskiego 10
24-140 Nałęczów
tel. 81 50 16 700, fax 81 5014 047
(MAPA DOJAZDU)

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w Nałęczowie w pokojach 1 i 2-osobowych w:
1) CSW „Energetyk”
 ul. Paderewskiego 10
 24-140 Nałęczów
 tel. 81 50 16 700, fax 81 5014 047

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

17 czerwca  (poniedziałek) - od godz. 13:00 - rejestracja uczestników w biurze konferencji, małe grupy dyskusyjne, wieczór towarzyski
18 czerwca (wtorek) - godz. 9:00 – otwarcie konferencji, referaty wprowadzające i obrady, wycieczka, atrakcje wieczorne
19 czerwca  (środa) - obrady, dyskusja podsumowująca, ok. godz. 13.00 zakończenie konferencji

Informujemy, iż uczestnicy ZET 2019 w czasie trwania konferencji będą mogli skorzystać (bezpłatnie) z term nałęczowskich (Atrium w centrum parku).

UCZESTNIKOM KONFERENCJI ZAPEWNIAMY

• zakwaterowanie - 2 noclegi (17/18, 18/19)
• wyżywienie (od obiadu 17 czerwca do obiadu 19 czerwca)
• komplet materiałów konferencyjnych
• udział w organizowanych imprezach towarzyszących i rekreacji
• dowóz na trasie PKP Nałęczów - CSW Energetyk

TEMATYKA OBRAD:
• zarządzanie energią a regulacje prawne,
• prognozowanie zapotrzebowania na energię,
• efektywność wykorzystania układów kogeneracyjnych,
• wpływ hybrydowych źródeł na pracę systemu elektroenergetycznego,
• wdrożenia inteligentnych sieci,
• modernizacja energetyczna w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
• giełda energii i praw majątkowych,
• zarządzanie wartością spółek elektroenergetycznych,
• systemy kontroli wytwarzania, przesyłu i dostawy energii,
• systemy zapewnienia bezpieczeństwa w elektroenergetyce i gazownictwie,
• systemy informacji przestrzennej w energetyce,
• producenci, dostawcy i odbiorcy na rynku energii,
• integracja systemów informatycznych,
• integracja rynku energii i rynku OZE,
• uwarunkowania powstania i funkcjonowania klastrów energii,
• zasady współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych z konkurującymi spółkami sprzedaży - zachowanie poufności informacji,
• opłaty przesyłowe i dystrybucyjne,
• kompleksowa obsługa odbiorcy mediów energetycznych i innych usług,
• narzędzia wspomagające proces wyboru sprzedawcy energii,
• energetyka obywatelska i magazyny energii,
• electricity market design,
• elektromobilność a zarządzanie energią,
• inteligentne miasta,
• systemy planowania sprzedaży,
• liczniki inteligentne w praktyce i systemy wspomagające zbieranie i przetwarzanie danych pomiarowych,
• wydajność sieci bezprzewodowych,
• automatyzacja i monitorowanie usług ICT,
• finansowanie inwestycji w energetyce,
• systemy controllingowe w przedsiębiorstwach z branży elektroenergetycznej,
• spółki telekomunikacyjne na rynku energii,
• trendy w oświetleniu domowym i przemysłowym.

Możliwe jest też zgłaszanie wystąpień innych niż wyżej wymienione. Prosimy je kierować do organizatora konferencji ZET’19.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenie online: FORMULARZ

Karty uczestnictwa ze zgłoszeniami udziału w konferencji należy przesyłać do dnia 19 stycznia 2019 na adres Redakcji Rynku Energii. Po tym terminie prosimy najpierw skontaktować się z organizatorem.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU FIRM

Firmy, które chciałyby sponsorować konferencję, zamówić reklamę oraz wystąpić podczas konferencji z prezentacją, a także wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z organizatorem w celu ustalenia warunków i planu współpracy.

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

Uczestnicy Konferencji, którzy zamierzają wyrazić swój pogląd w sprawach będących tematyką konferencji, proszeni są o podanie tytułu referatu i nadesłanie streszczenia o objętości do 150 słów do dnia 21 grudnia 2018 r. Osoby, które pragnęłyby wypowiedzieć się w sprawach będących przedmiotem obrad są proszone o dostosowanie merytorycznej treści swoich referatów do podanych zagadnień. W przypadku innych propozycji prosimy o kontakt z redakcją.

Pełny tekst referatu, przygotowanego zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi, które każdy z Autorów otrzyma po akceptacji referatu, należy przesłać do dnia 11 stycznia 2019 r. na adres redakcji Rynku Energii.

Nazwiska autorów i tytuły referatów programowych oraz referatów dodatkowych będą przedstawione w Komunikacie nr 2, który otrzymają wszyscy zainteresowani konferencją na początku lutego 2019 r.

Przewiduje się 20 minutową prezentację zakwalifikowanych referatów z możliwością wykorzystania multimediów, slajdów, zdjęć i foliogramów. Możliwe jest też zaprezentowanie posterów.

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, opublikujemy w materiałach konferencyjnych, zaś wybrane w Rynku Energii. Artykuły w nim opublikowane podlegają punktacji MNiSW. Referaty, które nie uzyskają pozytywnej recenzji będą mogły być wygłoszone na konferencji i tym samym poddane osądowi uczestników spotkania. Ich ewentualna publikacja w kolejnych numerach Rynku Energii będzie uzależniona od uwag recenzenta i wniosków z dyskusji.

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

• 1600 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 1 - osobowym,
• 1400 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 2 - osobowym,
• 950 zł + VAT - bez zakwaterowania,
• 600 zł + VAT - opłata za pobyt kierowców,
• 600 zł + VAT - opłata za pobyt osób towarzyszących.
Opłatę z uwzględnieniem 23% podatku VAT, prosimy dokonać do dnia 18 stycznia 2019 r.
na konto:
KAPRINT (ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin),
Bank Pekao SAIII O/Lublin,
nr 53 1240 2382 1111 0000 3895 2340

ADRES DO KORESPONDENCJI
Redakcja Rynku Energii
ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin
tel./fax: 81 526 84 18