ZET2019

ORGANIZATORZY

Redakcja Rynku Energii
ITC

Patronat medialny:
cire


MIEJSCE KONFERENCJI

CSW „Energetyk”
ul. Paderewskiego 10
24-140 Nałęczów
tel. 81 50 16 700, fax 81 5014 047
(MAPA DOJAZDU)

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w Nałęczowie w pokojach 1 i 2-osobowych w:
1) CSW „Energetyk”
 ul. Paderewskiego 10
 24-140 Nałęczów
 tel. 81 50 16 700, fax 81 5014 047

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

18 luty  (poniedziałek)
  od 14:00 - rejestracja uczestników w biurze konferencji w CSW Energetyk
19 luty (wtorek)
  9:00 – otwarcie konferencji
19 i 20 luty (wtorek i środa) -
obrady konferencyjne (będą się odbywały w sesjach przed i po południu)

Informujemy, iż uczestnicy ZET 2019 w czasie trwania konferencji będą mogli skorzystać (bezpłatnie) z term nałęczowskich (Atrium w centrum parku).

UCZESTNIKOM KONFERENCJI ZAPEWNIAMY

• zakwaterowanie - 2 noclegi (18/19, 19/20)
• wyżywienie (od obiadu 18 lutego do obiadu 20 lutego)
• komplet materiałów konferencyjnych
• udział w organizowanych imprezach towarzyszących i rekreacji
• dowóz na trasie PKP Nałęczów - CSW Energetyk

TEMATYKA OBRAD:
• zarządzanie energią a regulacje prawne,
• prognozowanie zapotrzebowania na energię,
• efektywność wykorzystania układów kogeneracyjnych,
• wpływ hybrydowych źródeł na pracę systemu elektroenergetycznego,
• wdrożenia inteligentnych sieci,
• modernizacja energetyczna w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
• giełda energii i praw majątkowych,
• zarządzanie wartością spółek elektroenergetycznych,
• systemy kontroli wytwarzania, przesyłu i dostawy energii,
• systemy zapewnienia bezpieczeństwa w elektroenergetyce i gazownictwie,
• systemy informacji przestrzennej w energetyce,
• producenci, dostawcy i odbiorcy na rynku energii,
• integracja systemów informatycznych,
• integracja rynku energii i rynku OZE,
• uwarunkowania powstania i funkcjonowania klastrów energii,
• zasady współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych z konkurującymi spółkami sprzedaży - zachowanie poufności informacji,
• opłaty przesyłowe i dystrybucyjne,
• kompleksowa obsługa odbiorcy mediów energetycznych i innych usług,
• narzędzia wspomagające proces wyboru sprzedawcy energii,
• energetyka obywatelska i magazyny energii,
• electricity market design,
• elektromobilność a zarządzanie energią,
• inteligentne miasta,
• systemy planowania sprzedaży,
• liczniki inteligentne w praktyce i systemy wspomagające zbieranie i przetwarzanie danych pomiarowych,
• wydajność sieci bezprzewodowych,
• automatyzacja i monitorowanie usług ICT,
• finansowanie inwestycji w energetyce,
• systemy controllingowe w przedsiębiorstwach z branży elektroenergetycznej,
• spółki telekomunikacyjne na rynku energii,
• trendy w oświetleniu domowym i przemysłowym.

Możliwe jest też zgłaszanie wystąpień innych niż wyżej wymienione. Prosimy je kierować do organizatora konferencji ZET’19.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenie online: FORMULARZ

Karty uczestnictwa ze zgłoszeniami udziału w konferencji należy przesyłać do dnia 19 stycznia 2019 na adres Redakcji Rynku Energii. Po tym terminie prosimy najpierw skontaktować się z organizatorem.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU FIRM

Firmy, które chciałyby sponsorować konferencję, zamówić reklamę oraz wystąpić podczas konferencji z prezentacją, a także wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z organizatorem w celu ustalenia warunków i planu współpracy.

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

Autorów referatów prosimy o podanie do 20 grudnia 2018 tytułu referatu oraz nadesłanie jego streszczenia. Pełny tekst referatu, należy przesłać do 12 stycznia 2019 na adres Redakcji Rynku Energii. Referaty przesłane w oznaczonym terminie, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w Rynku Energii. Jednocześnie informujemy, że publikacje w „Rynku Energii” są punktowane przez MNiSW.

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

• 1600 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 1 - osobowym,
• 1400 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 2 - osobowym,
• 950 zł + VAT - bez zakwaterowania,
• 600 zł + VAT - opłata za pobyt kierowców,
• 600 zł + VAT - opłata za pobyt osób towarzyszących.
Opłatę z uwzględnieniem 23% podatku VAT, prosimy dokonać do dnia 19 stycznia 2019 r.
na konto:
KAPRINT (ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin),
Bank Pekao SAIII O/Lublin,
nr 53 1240 2382 1111 0000 3895 2340

ADRES DO KORESPONDENCJI
Redakcja Rynku Energii
ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin
tel./fax: 81 526 84 18