ZET2017

ORGANIZATOR
Redakcja Rynku Energii

Patronat medialny:
cire

MIEJSCE KONFERENCJI

CSW „Energetyk”
ul. Paderewskiego 10
24-140 Nałęczów
tel. 81 50 16 700, fax 81 5014 047
(MAPA DOJAZDU)

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w Nałęczowie w pokojach 1 i 2-osobowych w:
1) CSW „Energetyk”
 ul. Paderewskiego 10
 24-140 Nałęczów
 tel. 81 50 16 700, fax 81 5014 047

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

20 lutego  (poniedziałek) - od godz. 13.00 rejestracja uczestników w Biurze Konferencji, małcji e grupy dyskusyjne, wieczór towarzyski
21 lutego (wtorek) - godz. 9.00 otwarcie Konferencji, obrady, wycieczka, atrakcje wieczorne
22 lutego (środa) - obrady, dyskusja podsumowująca, ok. godz. 13.00 zakończenie konferencji
Szczegółowy program konferencji
Informujemy, iż uczestnicy ZET 2017 w czasie trwania konferencji będą mogli skorzystać (bezpłatnie) z term nałęczowskich (Atrium w centrum parku).

UCZESTNIKOM KONFERENCJI ZAPEWNIAMY

• zakwaterowanie - 2 noclegi (20/21, 21/22)
• wyżywienie (od obiadu 20 lutego do obiadu 22 lutego)
• komplet materiałów konferencyjnych
• udział w organizowanych imprezach towarzyszących i rekreacji
• dowóz na trasie PKP Nałęczów - CSW Energetyk

TEMATYKA OBRAD:
• zarządzanie energią a regulacje prawne,
• prognozowanie zapotrzebowania na energię,
• efektywność wykorzystania układów kogeneracyjnych,
• modernizacja energetyczna w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
• giełda energii i praw majątkowych,
• systemy kontroli wytwarzania, przesyłu i dostawy energii,
• systemy zapewnienia bezpieczeństwa w elektroenergetyce i gazownictwie,
• producenci, dostawcy i odbiorcy na rynku energii,
• integracja systemów informatycznych,
• integracja rynku energii i rynku OZE,
• zasady współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych z konkurującymi spółkami sprzedaży - zachowanie poufności informacji,
• kompleksowa obsługa odbiorcy mediów energetycznych i innych usług,
• narzędzia wspomagające proces wyboru sprzedawcy energii,
• energetyka obywatelska i magazyny energii,
• electricity market design,
• inteligentne miasta,
• systemy planowania sprzedaży,
• liczniki inteligentne w praktyce i systemy wspomagające zbieranie i przetwarzanie danych pomiarowych,
• wydajność sieci bezprzewodowych,
• wpływ hybrydowych źródeł na pracę systemu elektroenergetycznego,
• wdrożenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid,
• automatyzacja i monitorowanie usług ICT,
• finansowanie inwestycji w energetyce,
• zarządzanie wartością spółek elektroenergetycznych,
• systemy controllingowe w przedsiębiorstwach z branży elektroenergetycznej,
• systemy informacji przestrzennej w energetyce,
• telekomunikacja na rynku energii,
• trendy w oświetleniu domowym i przemysłowym.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie karty uczestnictwa do dnia 20 stycznia 2017 r. za pomocą formularza on-line, pocztą regularną, faksem lub e-mailem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z redakcją.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU FIRM

Firmy, które chciałyby sponsorować Konferencję oraz wystąpić podczas Konferencji z prezentacją, a także wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z redakcją Rynku Energii w celu ustalenia warunków i planu współpracy.

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

Uczestnicy Konferencji, którzy zamierzają wyrazić swój pogląd w sprawach będących tematyką konferencji, proszeni są o podanie tytułu referatu i nadesłanie streszczenia o objętości do 150 słów do dnia 20 grudnia 2016 r.

Osoby, które pragnęłyby wypowiedzieć się w sprawach będących przedmiotem obrad są proszone o dostosowanie merytorycznej treści swoich referatów do podanych zagadnień. W przypadku innych propozycji prosimy o kontakt z redakcją.

Pełny tekst referatu, przygotowanego zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi, które każdy z Autorów otrzyma po akceptacji referatu, należy przesłać do dnia 13 stycznia 2017 r. na adres redakcji Rynku Energii.

Nazwiska autorów i tytuły referatów programowych oraz referatów dodatkowych będą przedstawione w Komunikacie nr 2, który otrzymają wszyscy zainteresowani konferencją na początku lutego 2017 r.

Przewiduje się 20 minutową prezentację zakwalifikowanych referatów z możliwością wykorzystania multimediów, slajdów, zdjęć i foliogramów. Możliwe jest też zaprezentowanie posterów.

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, opublikujemy w materiałach konferencyjnych, zaś wybrane w Rynku Energii. Artykuły w nim opublikowane podlegają punktacji MNiSW. Referaty, które nie uzyskają pozytywnej recenzji będą mogły być wygłoszone na konferencji i tym samym poddane osądowi uczestników spotkania. Ich ewentualna publikacja w kolejnych numerach Rynku Energii będzie uzależniona od uwag recenzenta i wniosków z dyskusji.

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

• 1600 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 1 - osobowym,
• 1400 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 2 - osobowym,
• 950 zł + VAT - bez zakwaterowania,
• 600 zł + VAT - opłata za pobyt kierowców,
• 600 zł + VAT - opłata za pobyt osób towarzyszących.
Opłatę z uwzględnieniem 23% podatku VAT, prosimy dokonać do dnia 20 stycznia 2017 r.
na konto:
KAPRINT (ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin),
Bank Pekao SAIII O/Lublin,
nr 53 1240 2382 1111 0000 3895 2340

ADRES DO KORESPONDENCJI
Redakcja Rynku Energii
ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin
tel./fax: 81 526 84 18