REC2018

ORGANIZATORZY

Redakcja Rynku Energii
ITC
Patronat medialny:

cire

MIEJSCE OBRAD KONFERENCJI I ZAKWATEROWANIE

CSW „Energetyk”
ul. Paderewskiego 10
24-140 Nałęczów

Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w Nałęczowie w pokojach 1 i 2-osobowych.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

18 czerwca (poniedziałek)
od godz. 13.00 - rejestracja uczestników w Biurze Konferencji w CSW Energetyk, wieczorna sesja dyskusyjna
19 czerwca (wtorek)
godz. 9:00 – otwarcie Konferencji i referaty wprowadzające oraz obrady tematyczne
20 czerwca (środa)
obrady i podsumowanie konferencji w godzinach południowych

Pełny program konferencji 

ZGŁOSZENIA

Uczestników
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji, prosimy o przesłanie karty uczestnictwa do dnia 18 maja 2018 r. za pomoca:

FORMULARZA ON-LINE
faksem,
e-mailem,
pocztą regularną na adres Redakcji Rynku Energii.
Po tym terminie prosimy najpierw skontaktować się z organizatorem.

Firm
Firmy, które chciałyby sponsorować Konferencję i wystąpić podczas Konferencji z prezentacją oraz wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z redakcją w celu ustalenia warunków i planu współpracy.

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

Uczestnicy Konferencji, którzy zamierzają wyrazić swój pogląd w sprawach będących przedmiotem obrad, proszeni są o podanie ich tytułów oraz nadesłanie streszczeń o objętości do 150 słów.
Pełny tekst referatu, przygotowanego zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi, które Autorzy otrzymają po akceptacji referatu, należy przesłać do dnia 18 maja 2018 r. na adres redakcji.
Przewiduje się około 20 minutową prezentację zakwalifikowanych referatów. Nazwiska autorów i tytuły referatów programowych oraz referatów dodatkowych zostaną przedstawione w programie konferencji, który otrzymają wszyscy zainteresowani konferencją pod koniec czerwca 2016 r.
Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, opublikujemy w monografii zbiorowej „Materiały i studia”, zaś wybrane w „Rynku Energii”.

KOSZT UCZESTNICTWA
1600 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 1 - osobowym,
1400 zł + VAT - z zakwaterowaniem w pokoju 2 - osobowym,
950 zł + VAT - bez zakwaterowania,
600 zł + VAT - opłata za pobyt kierowców,
600 zł + VAT - opłata za pobyt osób towarzyszących.
Opłatę z uwzględnieniem 23% podatku VAT, prosimy dokonać do dnia 18 maja 2018 r.
na konto: KAPRINT (ul. Bieszczadzka 6,
20-722 Lublin), Bank Pekao SA III O/Lublin,
nr 53 1240 2382 1111 0000 3895 2340

UCZESTNIKOM KONFERENCJI ZAPEWNIAMY
- zakwaterowanie - 2 noclegi (18/19, 19/20),
- wyżywienie (od obiadu 18 czerwca do obiadu 20 czerwca),
- komplet materiałów konferencyjnych,
- możliwość udziału w organizowanych imprezach towarzyszących (koncert, wycieczki) i rekreacji (termy),
- dowóz na trasie PKP Nałęczów - CSW Energetyk.

ADRES DO KORESPONDENCJI
Redakcja Rynku Energii
ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin
tel./fax: 81 526 84 18